Tarieven en Vergoeding

Vergoeding

Sinds 1 januari 2013 worden behandelingen waarbij qua problematiek uitsluitend sprake is van V codes, door zorgverzekeraars niet langer vergoed vanuit de basisverzekering. Met V codes wordt gedoeld op problemen als: partner relatieproblemen, gezinsproblemen, huiselijk geweld, problemen met naasten, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen, rouwproblematiek, problemen op het werk en gedragspatronen die u hinderen. Indien er naast de V codes tevens sprake is van een psychiatrische aandoening / stoornis, zoals bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie, dan wordt behandeling bij een BIG geregistreerde therapeut in de basis GGZ en specialistische GGZ wel vergoed. Dat wil zeggen, op uw eigen risico na.
Schakel heeft zelf geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, echter door het  lidmaatschap bij stichting 1nP (die wel contracten heeft met zorgverzekeraars), als ook de samenwerking met  Splinter GGZ worden de behandelingen bij Schakel,  door meerdere zorgverzekeraars wel vergoed.  Dat wil zeggen op uw eigen risico na. 1NP heeft met alle zorgverzekeraars een contract.   De zorgverzekeraars met wie Splinter GGZ  contracten  heeft afgesloten staat helder vermeld op de website www.splinter.care . Voorwaarde is een verwijsbrief met daarop vermeld of het een verwijzing voor de basis-GGZ of de specialistische-GGZ betreft, de AGB code van de verwijzer en diens handtekening. Afhankelijk van uw specifieke polis dient uw de  maandelijks verstrekte facturen zelf in of worden die door 1NP of Splinter GGZ ingediend.
Dubbelcheck dus uw polis en de mate van vergoeding voorafgaand aan de start van  uw behandeling. Dit om  precies te weten  waar u aan toe bent  en om onverwachte kosten te voorkomen.

Heeft u vragen over de vergoeding, neem dan gerust contact op met Schakel. Ik help u graag met het uitzoeken. 

Tarieven

Voor de behandelingen vanuit de basis-GGZ en de specialistische-GGZ heeft de NZa maximumtarieven vastgesteld. Het precieze tarief  dat wordt gerekend hangt af van de afspraken die Stichting 1nP (valt onder de Parnassia Bavo Groep) danwel Splinter GGZ hebben gemaakt met de zorgverzekeraars. U kunt deze maximumtarieven vinden op de website van de NZa (WWW.NZA.nl).  Op grond van de NZa tarieven wordt  vervolgens het totaalbedrag bepaald. Afhankelijk van het type basisverzekering en bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, wordt de factuur naar de zorgverzekeraar dan wel naar u verstuurd, waarna u de factuur door kunt sturen naar de zorgverzekeraar. Er wordt maandelijks gefactureerd.

  • Ik hanteer de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit betekent concreet dat indien een sessie niet 24 uur van te voren worden afgezegd, dan 75 euro bij u in rekening wordt gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.