Partnerrelatietherapie

Een partnerrelatie is te zien als een team dat continu in beweging is. Beide partners leven, maken veranderingen door en doorlopen verschillende levensfasen. Denk aan gezinsuitbreiding, kinderen die uit huis gaan of de pensioen fase. Behoeften en verwachtingen van elkaar en van de relatie veranderen ook door de jaren heen. Daarom is communicatie in een relatie heel belangrijk. Veel uitdagingen, tegenslagen en problemen overwinnen mensen zelf. Soms lukt dit echter niet zo eenvoudig. Dan kan partnerrelatietherapie een nuttige bijdrage leveren.

Enkele voorbeelden van problemen waarbij aan partnerrelatietherapie kan worden gedacht zijn: communicatieproblemen, terugkerende ruzies al dan niet met huiselijk geweld, ervaringen van vroeger die iemand in diens relatie belemmeren, vervreemding van elkaar, gemis aan nabijheid, problemen op seksueel vlak of met intimiteit, besluitvorming over al dan niet voortzetten van de relatie. Partnerrelatietherapie vindt plaats met beide partners.