Individuele therapie

Elk individu maakt deel uit van meerdere systemen. Systemen als het gezin van herkomst, de partnerrelatie, vriendenkring, opleiding en werkomgeving. Hierin staan we voortdurend in contact met anderen. Al onze ervaringen in contact met anderen beïnvloeden onze beleving, verwachtingen, overtuigingen en gedragingen. Wat we meemaken vanaf onze geboorte vormt ons. Zo hebben ervaringen  invloed op onze identiteit, beleving, persoonlijkheid en hoe we geleerd hebben met situaties, ons gevoel en anderen om te gaan. Wat ons in een bepaalde periode kan hebben geholpen, kan ons in andere omstandigheden hinderen. Bijvoorbeeld bij de start van een partnerrelatie of als behoeften veranderen. Bij overstijgen van de draagkracht en bij langdurig tekort komen in belangrijke behoeften, kunnen ook allerlei klachten ontstaan. Samen met u wordt bepaald waar de individuele therapie op wordt gericht.

Een greep uit de thema’s waar individuele therapie op gericht kan zijn: verwerken van negatieve ervaringen uit de jeugd, problemen in relatie met familieleden, vrienden of werkrelaties, problemen met partnerkeuze, behoefte aan versterking van het zelfbeeld, aanpak van negatieve overtuigingen, het aanleren of versterken van bepaalde vaardigheden, anders willen kunnen omgaan met situaties of met anderen, hulp bij problemen met de overgang naar een andere levensfase, zoals bijvoorbeeld losmaking bij jongvolwassenheid, frustratie, stemmingsklachten, angst- en piekerklachten en psychosomatische klachten.

Schakel biedt ook individuele therapie gericht op het verwerken van een of meerdere traumatische ervaringen. Dit kunnen allerlei soorten schokkende ervaringen zijn, zoals bedreiging, een geweldsmisdrijf, een verkeersongeval. Maar ook andere ervaringen met een ingrijpende invloed op iemands leven. Denk aan pesterijen in de schoolperiode, misbruik of andere krenkingen of tekortkomingen in iemands jeugd. Als onderdeel van deze behandeling kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) als behandelmethode worden toegepast. Op de website van de Vereniging EMDR Nederland VEN (www.emdr.nl) vindt u meer informatie over deze vorm van behandeling.
Ook bij individuele therapie kan het wenselijk zijn bij een deel van de therapie een of enkele voor de cliënt belangrijke anderen te betrekken. Uiteraard gebeurt alles in overleg met u als cliënt.