Het Aanbod

Schakel heeft meerdere behandelmogelijkheden. Partnerrelatietherapie, gezinstherapie, individuele (systeem)therapie, psychotherapie en diagnostiek. Expertisegebieden zijn (complex)trauma en hoe dit een mens mede vormt,  de comorbide klachten die daar vaak mee samen gaan, hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek,  partnerrelatieproblemen en gezinsproblemen.

Eerste contact
Indien u behandeling bij mij overweegt, kunt u mij bellen voor overleg of via de mail een terugbelverzoek doen.
Kort daarop verken ik eerst samen met u in een telefonisch contact, of behandeling  bij mij passend is of dat behandeling elders meer is aangewezen.  Om daar duidelijkheid over te krijgen kijk ik met u samen naar: de aard en ernst van uw klachten, welke klachten op de voorgrond staan, de complexiteit van de spelende problematiek, de passende intensiteit van de behandeling, of het wenselijk is om ook andere disciplines bij de behandeling te betrekken, de mate waarin er sprake is van crisisgevoeligheid en suïcidaliteit, uw hulpvragen,  eventuele eerdere behandeling en in hoeverre de randvoorwaarden er zijn om  behandeling aan te gaan.  Indien een aanmelding bij mij passend lijkt,  verken ik ook samen met u of een behandeling via 1nP of via Splinter GGZ meer aangewezen is.  Indien de wachttijd bij mij oploopt, is het mogelijk dat ik u adviseer met een andere therapeut  contact op te nemen. Daarbij  denk ik desgewenst graag met u mee.

U kunt bij Schakel terecht voor allerlei klachten, problemen en hulpvragen. U kunt onder meer denken aan:

 • Partnerrelatieproblemen: zoals communicatieproblemen, ervaren afstand, gemis van intimiteit, terugkerende ruzies, huiselijk geweld , intieme terreur en agressie.
 • Gezinsproblemen: zoals problemen met kinderen, ouders, familieleden, opvoeding en rond echtscheiding
 • Twijfels over uw relatie, problemen rond partnerkeuze
 • Problemen in contact met naasten, vrienden of opleiding, hechtingsproblematiek
 • Traumagerelateerde klachten, (complexe)PTSS, moeite bepaalde ervaringen te verwerken en of last van de gevolgen die nare ervaringen in het verleden hebben op het heden
 • De behoefte bepaalde patronen in uw leven te doorbreken
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Stemmingsklachten: zoals dysthyme klachten, burnout klachten, depressie, onverwerkte rouw, eenzaamheid en zingevingsvragen.
 • Angst- paniek- en piekerklachten
 • Problemen rond zelfwaardering, zelfbeeld, identiteit en autonomie
  Schizofrenie, stoornissen in het autistisch spectrum, ontwikkelingsstoornissen, psychotische klachten zijn geen expertisevlakken.

Uiteraard is de lijst niet uitputtend. Informeer gerust naar alle mogelijkheden.
Lang niet iedereen weet wat er precies aan de hand is. Ik verken graag samen met u wat er speelt en hoe u het beste geholpen kunt worden.