Diagnostiek

Soms is niet direct zo duidelijk wat de precieze aard en ernst van de klachten zijn bij een cliënt. Of is er behoefte aan meer zicht op de samenhang tussen klachten of is een beschrijving van iemands persoonlijkheid gewenst. In die situaties kan, in aanvulling op de behandeling ook psychodiagnostiek plaatsvinden. In enkele sessies wordt dan samen met de cliënt middels gesprek en vragenlijstafname meer zicht verkregen op de persoon en de aard en ernst van de klachten. De bevindingen uit het onderzoek worden benut bij het vervolg van de therapie. Het kan een enkele keer voorkomen dat op grond van de bevindingen van onderzoek een cliënt wordt geadviseerd voor specifieke problematiek gerichte behandeling elders te zoeken.