Praktische Info Behandeling

Afzegging en Verzuim

Afspraken kunt u kosteloos annuleren tot 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak. U wordt vriendelijk verzocht om bij eventuele wijzigingen in afspraken zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Dan kan er nog iemand anders worden ingepland.

Mocht u minder dan 24 uur van tevoren of helemaal niet afzeggen, wordt er 75 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Ik hanteer hierbij de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Werkwijze Behandeling

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-50410653 of mailen naar info@schakel.eu.

De praktijk is telefonisch het beste bereikbaar op werkdagen aan het einde van de middag tussen 17:00 en 18:00 uur. Mocht de telefoon als u belt, niet worden beantwoord, spreek dan alstublieft uw naam, contactgegevens en eventuele vraag in op de voicemail. U wordt dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk de volgende werkdag teruggebeld.

Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:

  • Namen en geboortedata
  • Adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • BSN nummer en geldig rijbewijs of identiteitsbewijs om het BSN nummer te kunnen checken.
  • Contactgegevens huisarts
    Voor behandelingen in de basis-GGZ of specialistische-GGZ is een  verwijsbrief van huisarts / verwijzer nodig. Daarop dient te staan of voor basisGGZ of specialistischeGGZ wordt verwezen, de AGB code van de verwijzer en diens handtekening. Voor behandeling die niet via de basisGGZ of specialistischeGGZ loopt (dus indien er geen sprake is van een stoornis / psychiatrische aandoening(en)), is een verwijsbrief  geen voorwaarde.
  • Naam zorgverzekeraar en zorgpolis en polisnummer.

Verwijzers kunnen desgewenst eerst contact met Schakel opnemen voor overleg over de verwijzing. De aanmelding en inschrijving wordt door de cliënten zelf gedaan. De feitelijke inschrijving voor behandelingen in de basis-GGZ of specialistische-GGZ, verloopt deels via de website van stichting 1nP. Die inschrijving bij  stichting 1nP zorgt ervoor dat uw behandeling op het eigen risico na wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en het geeft een extra check op de kwaliteit van uw behandeling. Voor deze constructie is gekozen omdat Schakel zelf geen contracten heeft met zorgverzekeraars, waardoor anders behandelingen van cliënten met een naturapolis, slechts gedeeltelijk wordt vergoed. Dit  lidmaatschap maakt de toegang tot de zorg dus laagdrempeliger voor de cliënt.
Indien u zich via Splinter heeft aangemeld, dan  verloopt de inschrijving deels via de website www.splinter.care en vindt er vervolgens telefonisch ook een  pre-intake plaats om te bekijken of u bij  Splinter goed op uw plek  bent voor de hulp die u zoekt.

U heeft de mogelijkheid ervoor te kiezen dat er geen informatie over uw klachten aan huisarts en of zorgverzekeraar wordt verstrekt. U kunt dit aangeven bij de inschrijving.

Voor de afspraak zelf kunt u aanbellen bij de Scheveningseweg 72 in Den Haag. Bij de juiste deurbel staat Splinter vermeld. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte op de begane grond. U wordt op het afgesproken tijdstip opgehaald.

Behandeltraject

Een behandeling bestaat uit een intakefase en een behandelfase. In de intakefase worden eerst praktisch wat contactgegevens verzameld. Inhoudelijk bestaat de intakefase uit een of enkele gesprekken waarin wordt kennisgemaakt, de hulpvraag, de klachten, het systeem, de interactie binnen het systeem, de omgevingsinvloeden, de achtergronden, de onderlinge samenhang en de behandeldoelen in kaart worden gebracht. Het komt wel eens voor dat psychodiagnostiek onderdeel uitmaakt van de intakefase. Bij het behandelplan wordt zo goed mogelijk aangesloten op de hulpvraag van cliënten. In overleg met u wordt ook verkend of het toevoegt om een of enkele naasten bij de behandeling te betrekken.

De behandelfase richt zich op het proces naar de gewenste verandering / vermindering van de klachten. De gesprekken duren doorgaans een klokuur. In de beginfase van de behandeling ligt de frequentie van de gesprekken veelal wat hoger dan in de loop van de behandeling. Gedurende de behandeling wordt ook regelmatig in een persoonlijk gesprek met u geëvalueerd in hoeverre de behandeling nog aansluit op ieders behoeften en hoe de behandeling tot dusver verloopt. De effectiviteit van de behandeling wordt daarnaast ook gemonitord met behulp van een of enkele vragenlijsten die bij start en kort voor afronding worden afgenomen (Routine Outcome Monitoring). Bij langdurige behandeltrajecten, worden deze vragenlijsten ook tussentijds nog vragenlijsten afgenomen. Welke lijsten u invult, hangt af van waar u voor komt.

Er is bij voorbaat geen vaste duur te benoemen van een behandeling. Dit kan variëren van enkele gesprekken tot meer dan een jaar. De duur hangt onder meer af van de aard, ernst en complexiteit van de problematiek en van de behandelmotivatie.

Wachttijden voor behandeling

De praktijk is momenteel geopend op de maandagavond, de woensdag en de vrijdag. Op dit moment is er sprake van een wachttijd van ongeveer vijf maanden. De wachttijd geldt voor alle behandelvormen en alle dagdelen. De informatie over de actuele wachttijd wordt maandelijks  ge-update op de website. Voor actuele informatie kunt u ook gerust contact opnemen met de praktijk.

Uit principe is er geen sprake van een wachttijd tussen het moment van intake en de start van de behandeling.